پرداخت هزینه دوره

دوره حضوری

هزینه ثبت نام دوره حضوری 80 هزار تومان می باشد که برای اعضای شبکه کادر و پشتیبان با 50 درصد تخفیف مبلغ 40 هزار تومان محاسبه میشود و برای حوزویان، مربیان و فرهنگیان با 25 درصد تخفیف 60 هزار تومان محاسبه میشود

دوره مجازی

هزینه ثبت نام دوره مجازی 50 هزار تومان می باشد که برای اعضای شبکه کادر و پشتیبان با 50 درصد تخفیف مبلغ 25 هزار تومان محاسبه میشود و برای حوزویان، مربیان و فرهنگیان با 25 درصد تخفیف 37500  تومان محاسبه میشود