2019-07-30

فنی حرفه ای

به گزارش روابط عمومی اتحادیه شهر تهران دانش آموزان منتخب قرار گاه وارثین منطقه 2 شهر تهران با هم به بازدید از کارگاه فنی حرفه ای […]
2019-07-26

اردو ارتقایی طلایه داران

به گزارش روابط عمومی شهر تهران این دوره ارتقایی با حضور بالغ بر 200 نفر از دانش آموزان منتخب متوسطه دوم شهر تهران به منظور ارتقای […]
2019-07-25

اردو سینما

به گزارش روابط عمومی اتحادیه شهر تهران این اردو تفریحی با حضور دانش آموزان منتخب دختر منطقه 14 تهران برگزار گردید.  
2019-07-25

گپ و گفت دوستانه دکتر صمیمی مسئول اتحادیه شهر تهران با دانش آموزان در اردوی طلایه داران :

به گزارش روابط عمومی اتحادیه شهر تهران در ابتدا ایشان درباره فضیلت اربعین حسینی و قدر دانستن این فرصت و شرکت کردن با شکوه در این گردهمایی […]
2019-07-25

اردوگاه ابوذر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه شهر تهران این اردو یکروزه با حضور دانش آموزان منتخب متوسطه اول در اردوگاه ابوذر برگزار گردید. آموزش کمک های اولیه،بازی […]
2019-07-24

کوهنوردی

به گزارش روابط عمومی اتحادیه شهر تهران این اردو یکروزه با حضور دانش آموزان منتخب متوسطه اول منطقه 5 در کوه کوهسار برگزار گردید.     […]
2019-07-23

هیئت انصار المهدی

به گزارش روابط عمومی اتحادیه شهر تهران این هیئت هفتگی دانش آموزی با حضور دانش آموزان منتخب متوسطه دوم منطقه 18 برگزار گردید.    
2019-07-23

کاخ سعد آباد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه شهر تهران این اردو یکروزه با حضور دانش آموزان منتخب منطقه 12 شهر تهران برگزار گردید.        
2019-07-23

کوهنوردی

به گزارش روابط عمومی اتحادیه شهر تهران این اردو یکروزه با حضور دانش آموزان منتخب منطقه 17 شهر تهران در دارآباد برگزار گردید.