https://downapkmod.com/, https://techreal247.com/
2021-06-20

کمک های مومنانه دانش آموزان انجمن اسلامی منطقه ده

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن اسلامی شهر تهران تهیه ارزاقی که ویژه دانش آموزان کم بضاعت تهرانی صورت گرفته بود با همت و تلاش دانش […]
2021-01-21

نمایشگاه دانش آموزی مدرسه انقلاب انجمن اسلامی منطقه10

به گزارش روابط عمومی اتحادیه شهر تهران بازدید دکتر صمیمی مسئول اتحادیه انجمن اسلامی شهر تهران به همراه سر کار خانم حقانی معاون پرورشی اداره آموزش […]
2019-08-06

میثاق باشهدا

به گزارش روابط عمومی اتحادیه شهر تهران این اردو یکروزه به حضور دانش آموزان منتخب دختر منطقه 10 در کهف الشهدا تهران برگزار گردید.