https://downapkmod.com/, https://techreal247.com/
2019-08-08

میثاق با شهدا

به گزارش روابط عمومی اتحادیه شهر تهران این اردو یکروزه با حضور دانش آموزان انجمن اسلامی منطقه ۱۲ شهر تهران در فرهنگسرای رضوان برگزار گردید.    
2019-07-23

کاخ سعد آباد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه شهر تهران این اردو یکروزه با حضور دانش آموزان منتخب منطقه 12 شهر تهران برگزار گردید.        
2019-07-19

نماز جمعه

به گزارش روابط عمومی شهر تهران این اردو یکروزه با حضور دانش آموزان منتخب منطقه 12 شهر تهران برگزار گردید. فوتبال،پینگ پونگ،بدمینتون و شرکت در نماز […]
2019-07-11

باغ علم نوجوان

به گزارش روابط عمومی شهر تهران این اردو یکروزه با حضور دانش اموزان منتخب منطقه 12 شهر تهران برگزار گردید.    انجام آزمایش های فیزیکی،آشنایی با […]