https://downapkmod.com/, https://9mods.in/
2019-07-25

اردوگاه ابوذر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه شهر تهران این اردو یکروزه با حضور دانش آموزان منتخب متوسطه اول در اردوگاه ابوذر برگزار گردید. آموزش کمک های اولیه،بازی […]
2019-07-14

برنامه علمی درسی

به گزارش روابط عمومی اتحادیه شهر تهران کلاس های ریاضی،علوم و زیان ویژه دانش اموزان منتخب متوسطه اول منطقه 4 برگزار گردید.        
2019-07-11

باغ علم نوجوان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه شهر تهران این اردو یکروزه با حضور دانش آموزان منتخب قرارگاه وارثین منطقه 4 برگزار گردید.             […]
2019-06-26

جلسه توجیهی اولیاء ویژه دانش آموزان منتخب پسر متوسطه اول منطقه 4